เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม Amazing Decisions

เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม หนังสือที่แนะนำการตัดสินใจแต่ละอย่างในชีวิตโดยยคกหลักเศรษฐศาสตร์อย่างเป็นเหตุเป็นผลกัน การจัดการกับปัญหาเหล่านี้เป็นเรื่องยุ่งยาก

เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม

รายละเอียดหนังสือ เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม

ISBN : 9786162873874 (ปกอ่อน) 224 หน้า
ขนาดรูปเล่ม : 144 x 210 x 13 มม.
น้ำหนัก : 275 กรัม
เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ
ชนิดกระดาษ : กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ : วีเลิร์น, สนพ.
ชื่อเรื่องต้นฉบับ : Amazing Decisions
สำนักพิมพ์ต้นฉบับ : Bridge Communications Co.,Ltd
ราคา 185 บาท

สรุปเนื้อหาหนังสือ

 • แบ่งเป็นสองอย่าง 1.บรรทัดฐานการตลาด 2.บรรทัดฐานทางสังคม ควรแยกออกจากกันชัดเจน ไม่ควรมาผสมกัน
 • เราจะทุ่มเทเท่ากับจำนวนเงินที่คุณได้รับ แต่รางวัลทางสังคม จะทำให้คนทุ่มเทมากที่สุด
 • การทำธุรกิจกับเพื่อนเป็นเรื่องที่เสี่ยงมากทีเดียว
 • ความเจ็บปวดจากการจ่ายเงิน ไม่ได้แปรผันตรงกับจำนวนเงินที่จ่ายไป เช่น จ่ายเงินค่าข้าวตัวเอง และเลี้ยงเพื่อนเพิ่มด้วย จะไม่ได้เจ็บปวด 2 เท่า มันคือ การอ่อนไหวที่ถดถอยลง
 • แรงจูงใจภายใน = อยากทำบางสิ่งจากใจจริง
 • แรงจูงใจภายนอก = จะไม่ได้ผล เมื่อปราศจากรางวัล หรือทำเพื่อหลีกเลการถูกลงโทษ
 • เรื่องความสัมพันธ์ ยึดหลักบรรทัดทางสังคม ย่อมได้ผลดีสุด
 • ผู้คนจะมีแรงจูงใจมากสุด เมื่อไม่มีเรื่องเงินมาเกี่ยวข้อง
 • ของขวัญ ควรจะไม่สามารถตีมูลค่า ทางหลักบรรทัดทางการตลาดได้
 • บัตรของขวัญ จะช่วยเพิ่มมูลค่าทางสังคมได้
 • กระตุ้นให้พวกเขาทำงานอย่างเต็มความสามารถ 1.ประสบการณ์กับเพื่อนร่วมงานการเลี้ยงฉลอง 2.ของขวัญที่ไม่ใช่ตัวเงิน 3.รางวัลทางสังคมอย่างการชื่นชมแบบเปิดเผย 4.สวัสดิการดีๆ
เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม
 • การเซ็นสัญญากฎเกณฑ์ ทำให้ผู้คนละลึกถึงคำมั่นที่ให้ไว้
 • โบนัสระหว่างเงิน กับ ของขวัญ = 63% เลือกของขวัญ
 • กลุ่มที่ได้รางวัลที่ไม่ใช่เงิน จะดูพึงพอใจ และมีความสุขกับรางวัลได้นานกว่า
 • ถ้าได้เงิน จะทุ่มเทตามจำนวนเงินที่ได้รับ
 • การเพิ่มเงินเดือน เมื่อถึงจุดนึงการเพิ่มเงินจะไม่สามารถเพิ่มแรงจูงใจได้
 • ค่าตอบแทนสูง อาจทำให้ผลงานทดถอย เพราะรู้สึกกดดัน
 • ตัวอย่างการเก็บค่าปรับพ่อแม่มารับลูกช้า และการขึ้นราคา netflix
 • มุ่งเน้นความสำเร็จระยะยาว
 • บริษัทควรทำธุรกิจกับ Supplier ที่เข้าใจว่าความผิดพลาดเกิดขึ้นได้เสมอ พร้อมทั้งยอมผ่อนปรนให้เพราะเห็นแก่ความสัมพันธ์ และโอกาสทางธุรกิจในอนาคต
 • ใส่ใจเจตนาที่แท้จริงของกฎหมายมากกว่า
 • ถ้าปล่อยให้ผู้คนคิดเอง พวกเขาก็จะมองเห็นสิ่งที่ควรทำได้อย่างชัดเจน
 • ข้อความเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และบรรทัดฐานทางสังคมด้วยจะได้ผลมากกว่า
 • ใช้เงินแก้จูงใจ อาจทำให้คิดว่า ไม่มีทางทำได้หรอก เลิกพยายามดีกว่า
 • ครู และนักเรียนมีลักษณะนิสัยที่คล้ายกัน 5 ประการ
 • ลูกขุนควรเป็นหน้าที่ทางสังคม มากกว่างาน
 • สิ่งจูงใจที่เป็นตัวเงิน จะใช้ได้ผลเมื่อต้องการการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม
 • แต่หากอยากเปลี่ยนแปลงนิสัย และแรงจูงใจภายในใช้บรรทัดฐานทางสังคมก็มักจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่า
 • โลกทางสังคมจะดำเนินไปได้ดีที่สุด เมื่อไม่มีบรรทัดฐานทางตลาดเข้ามาเกี่ยวข้อง