ปฏิรูป(ตัวเอง)ก่อนเลือกตั้ง

ถ้าเราล้มระบอบทักษิณได้แล้วจะเป็นอย่างไรต่อ? ระบอบทักษิณคืออะไร ถ้าตระกูลชินวัตรตายหมดไปจากโลก ประเทศไทยจะดีขึ้นจริงหรือ?

abzolutewin

December 19, 2013