คุณมีเหตุผลอยู่กี่ดอลลาร์ : Dollars and Sense

คุณมีเหตุผลอยู่กี่ดอลลาร์ หนังสือที่อธิบายว่าเรื่องเงินอย่างไร รวมถึงความผิดพลาดที่เราก่อขึ้นเมื่อคิดเรื่องเงิน ช่องว่างระหว่างความเข้าใจที่เรามีต่อวิธีใช้เงิน วิธีใช้เงินที่แท้จริงของเรา

abzolutewin

March 25, 2021

เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม Amazing Decisions

เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม หนังสือที่แนะนำการตัดสินใจแต่ละอย่างในชีวิตโดยยคกหลักเศรษฐศาสตร์อย่างเป็นเหตุเป็นผลกัน การจัดการกับปัญหาเหล่านี้เป็นเรื่องยุ่งยาก

abzolutewin

March 2, 2021

100 วิชาครอบจักรวาล SEO

100 วิชาครอบจักรวาล SEO เป็นหนังสือสรุปการทำ SEO แบบง่ายๆ เน้นๆ สามารถนำไปปรับใช้และทำตามได้ทันที มือใหม่ก็ทำได้ ไม่จำเป็นต้องจ้างเลย

abzolutewin

October 29, 2020

เปลี่ยนเลนเป็นเศรษฐี – The Millionaire Fastlane

เปลี่ยนเลนเป็นเศรษฐี เป็นหนังสือที่เทียบความคิดของคนจน คนชั้นกลาง และคนรวย ผ่านการเดินทางในแต่ละเลน เป้าหมายเพื่อไปเลนด่วน

abzolutewin

August 22, 2020

กลยุทธ์ล้มยักษ์ – David and Goliath

กลยุทธ์ล้มยักษ์ หนังสือที่รวบรวมกลยุทธ์แบบแหวกแนวสำหรับคนที่อยู่ในสถานะเสียเปรียบ ซึ่งต้องการชิงความได้เปรียบมาไว้ในมือ

abzolutewin

April 15, 2015

SOCIAL MEDIA MARKETING

นับวัน Social Media Marketing มีผลกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันของพวกเรามากยิ่งขึ้น และยังมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้นในการทำการตลาดบนโลกออนไลน์จึงต้องมีความน่าสนใจ ดูสะดุดตามากยิ่งขึ้น

abzolutewin

September 27, 2014